Služby

Pro zdůraznění důležitosti správnosti zatřídění izolačního systému uvádíme způsob řešení izolací proti tlakové vodě, gravitační vodě nebo zemní vlhkosti a radonu.

IZOLAČNÍ SYSTÉM PROTI TLAKOVÉ VODĚ:

V  normě ČSN 73 0606 jsou pro tlakové izolace doporučeny fóliové izolační systémy proti tlakové vodě buď dvojité (v případě samostatné funkce) nebo jednoduché v kombinaci s vodostavebním betonem případně s aktivním nebo pasivním sanačním systémem. Další efektivní možností je použití bentonitových rohoží (vytvoření systému „hnědé vany“) v kombinaci s ŽB konstrukcí.

IZOLAČNÍ SYSTÉM PROTI VODĚ PROSAKUJÍCÍ HORNINOVÝM PROSTŘEDÍM

Izolační systém proti  vodě prosakující horninovým prostředím pro konstrukce pod zemí se navrhuje tam, kde lze vyloučit možnost zadržení vody u hydroizolace. Z toho vyplývá umístnění izolované stavby do prostředí s propustnými zeminami ( propustnost zemin musí být větší než 1.10 -4ms-1 ) nebo zabezpečení drenážní funkce drenážní fólií resp. dodatečným drenážním štěrkovým obsypem. Tímto způsobem se zabrání vzniku namáhání izolací krátkodobou tlakovou vodou nebo zadržovanou vodou na méně propustných vrstvách.

Pro tuto alternativu je dostačující izolační systém jednoduchý (jedna vrstva fólie min tloušťky 1,0 mm nebo jedna vrstva asfaltových pasů).

IZOLAČNÍ SYSTÉM PROTI VLHKOSTI A RADONU

Izolační systém proti vlhkosti a radonu pro konstrukce pod zemí se navrhuje tam, kde lze vyloučit možnost zadržení vody u hydroizolace a kde bude namáhání izolačního systému způsobovat pouze kapilární vzlínavost vody v horninovém resp. zeminovém prostředí. Z hlediska radonu je požadována plynotěsnost izolačního systému.

Izolační systém se navrhuje jednoduchý (jedna vrstva fólie nebo asfaltových pasů).

Pro tento typ izolačního systému se řeší prostupy sítí a napojení na sloupy a jiné typy detailů pomocí systémů tmelů, těsnících pásek nebo stěrek.

Při provádění izolací staveb může nastat situace, kdy na stavbu působí kombinace několika způsobů hydrofyzikálního namáhání, tedy vyvstává nutnost kombinace jednotlivých řešení.

V současné době disponuje UNISOF® pěti aplikačními skupinami s plně vybavenými montážními vozy pro provádění veškerých izolací. Po dobu existence naší firmy, která se s více než 20letou tradicí řadí mezi nejdéle působící na trhu, můžeme nabídnut kvalitu a zejména zkušenosti. Vybavení firmy ohledně svářecí a kotvící techniky je na špičkové technické úrovni firem Leister, PFAFF, Munch, Hilti a Spit. Každý montážní vůz disponuje vlastním zdrojem elektrické energie, samozřejmostí je likvidace a odvoz vlastního odpadu.

ZAHRADNÍ JEZÍRKA

 

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

Novinky

Kontakty

Adresa:

UNISOF - H s.r.o.

Maršovice 96

Jablonec nad Nisou

466 01

IČ 04253078

DIČ 04253078

tel.: +420 483 302 017

fax: +420 483 391 992

unisof@unisof.cz

Proč s námi?

  • vedení a zaměstnanci mají 25 let praxi ve firmě Unisof ES, spol.s.r.o. 
  • pracujeme s kvalitními materiály
  • jsme tým vyškolených odborníků
  • navrhujeme vždy optimální řešení
  • poskytujeme poradenskou a konzultační činnost
  • zajistíme technickou podporu
  • jsme autorizovaná společnost