Izolace pro ekologii a vodohospodářství

Tato oblast izolací je velmi rozsáhlá a zahrnuje aplikace foliových a bentonitových izolačních systémů v kombinaci s ochrannými a drenážními geosyntetickými prvky v následujících oblastech:

 • Izolace skládek odpadů
 • Sanace starých ekologických zátěží, rekultivace skládek odpadů
 • Izolace proti úniku látek znečisťujících životní prostředí
 • Izolace stáčecích a čerpacích stanic PHM
 • Izolace proti ropným produktům
 • Izolace proti kyselinám, zásadám a kontaminátům těžkými kovy
 • Izolace dekontaminačních ploch
 • Izolace parkovišť, silničníc a železničních staveb
 • Izolace čistíren odpadních vod a kořenových čistíren odpadních vod
 • Izolace zemědělských staveb a staveb pro výrobu bioplynu
 • Izolace jímek na ukládání kejdy, úložiště bioodpadu
 • Izolace silážních žlabů
 • Izolace pro stání dobytka, chovu skotu a prasat
 • Izolace výběhů zvířat v zoologických zahradách
 • Izolace fermentorů bioplynových stanic
 • Izolace nádrží na digestát bioplynových stanic
 • Izolace rybníků, zahradních jezírek, retenčních nádrží a obecně staveb pro akumulování vody a vodních děl pro energetické účely
 • Izolace zahradních okrasných rybníčků a jezírek
 • Izolace v rámci protierozních a protipovodňových opatření vodních děl
 • Izolace retenčních nádrží u liniových staveb
 • Izolace akumulačních nádrží pro zasněžování
 • Izolace nádrží pro zavlažování

V této oblasti izolací UNISOF® aplikuje zejména foliové systémy na bázi  polyethylenu (HDPE, LDPE, LLDPE) a bentonitové rohože společně s ochrannými a drenážními geosyntetickými prvky.

V odůvodněných případech nabízí UNISOF® kontrolu těsnosti fóliových izolací elektrofyzikálním monitorovacím systémem, který umožňuje detekci případných netěsností v izolaci po provedení ochranných a drenážních vrstev nad vlastním izolačním systémem.

 

Celkem záznamů:50|◄12►|

Novinky

Kontakty

Adresa:

UNISOF - H s.r.o.

Maršovice 96

Jablonec nad Nisou

466 01

IČ 04253078

DIČ 04253078

tel.: +420 483 302 017

fax: +420 483 391 992

unisof@unisof.cz

Proč s námi?

 • vedení a zaměstnanci mají 25 let praxi ve firmě Unisof ES, spol.s.r.o. 
 • pracujeme s kvalitními materiály
 • jsme tým vyškolených odborníků
 • navrhujeme vždy optimální řešení
 • poskytujeme poradenskou a konzultační činnost
 • zajistíme technickou podporu
 • jsme autorizovaná společnost