top of page

IZOLACE STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ A ZELENÉ STŘECHY

Zelené střechy jsou ekologické, ekonomické a estetické. Střešní zahrady, zvláště v městských oblastech, mají dvě významné funkce. Poskytují další zelenou plochu a přispívají do značné míry k funkci zadržování vody, čímž zjednodušují systém odvodnění. Obrácená zelená střecha, extenzivní nebo intenzivní, je jednoduchou, dobře osvědčenou a trvanlivou střešní konstrukcí. Zemina na zelených střechách nejen tepelně izoluje, ale i po estetické stránce nabízí něco více, nežli jsou obecné zvyklosti. Z pohledu přírodního dovoluje pěstovat široké spektrum rostlin od mechů až po opravdu vzroslé stromy. Vegetační střecha tedy překonává obecnou funkci střechy a dovoluje v jinak nevyužitelných plochách realizovat architektonicky i funkčně zajímavý prostor dle nejmodernějších světových trendů.

Pro řešení izolací v této oblasti UNISOF® používá osvědčené foliové izolační systémy na bázi PVC či asfaltové pásy. Jako spolehlivý a ekologicky naprosto nezávadný systém aplikujeme bentonitový geokompozit DualSeal.

bottom of page