top of page

O FIRMĚ

LOGO_UNISOF_znak.png

Firma UNISOF® vznikla sdružením pracovníků z oblasti stavebnictví dne 15. srpna 1990 jako veřejná obchodní společnost. Již od svého prvopočátku se zabývala izolacemi staveb plastovými foliemi a vývojem obalové techniky včetně aplikací v praxi a v této oblasti se řadí mezi průkopniky v oboru.

Významným krokem v oblasti služeb pro ekologii byla produkce atestované folie na bázi HDPE, která byla v letech 1993 až 1996 aplikována pod obchodním názvem UNIFOL a řadila se mezi přední domácí výrobky.

14. dubna 1995 byla v.o.s. transformována do firmy UNISOF® ES, spol. s.r.o., která svoji činnost rozšířila o provádění staveb pro ekologii.

Veškeré problémy spojované s ochranou životního prostředí formou izolací staveb zabezpečuje UNISOF® vhodnými těsnícími systémy.

Středisko izolací tvoří základ pracovníků s mnohaletou praxí, kteří jsou pravidelně školeni a zdokonalováni v aplikacích izolačních systémů.

Firma zajišťuje dodávku a montáž izolačních plastových materiálů na bázi polyethylenu PE (LLDPE, LDPE, PE, HDPE) a to zejména Junifol z produkce JUTA a.s., polyvinylchloridu – veškeré modifikace PVC a to zejména Fatrafol či Stafol z produkce FATRA a.s., či polypropylenu (PP) domácí i zahraniční výroby, geokompozitů na bázi bentonitu, geokompozitů pro geotechniku (Bentomate, Voltex, Dual Seal) a aplikaci asfaltových pásů.

Použitá technologie montáže či svařování je prováděna dle příslušných norem a předpisů s odzkoušením provedených svárů a vystavením protokolů.

Folie jsou dle použitého typu svařovány těžkými horkými klíny PFAFF nebo horkými klíny Leister COMET, případně horkovzdušnými přístroji Leister typu TWINNY nebo X84, kritická místa svárů, napojení těsnění, opravy folií apod. jsou extruzně zavařena za použití extruderů MUNCH a Leister. Asfaltové pásy a bentonitové rohože, případně další kompozity na bázi bentonitu jsou aplikovány pomocí běžných montážních prostředků.

Izolace staveb a hydroizolace:

Vlastní návrh hydroizolace je ovlivňován mnoha faktory, z nichž ten základní, tj. hydrofyzikální namáhaní, lze rozdělit na 5 základních skupin: 

1. Namáhání vlhkostní (také zemní vlhkost) – voda nevytváří spojitou fázi schopnou toku a šíří se působením kapilárních sil;

2. Namáhání volně tekoucí vodou (také gravitační voda) – voda v kapalném skupenství proniká stavební konstrukcí, ale na konstrukci nepůsobí žádný tlak;

3. Namáhání tlakovou vodou – voda v kapalném skupenství proniká na stavební konstrukci a působí na ni definovatelným hydrostatickým, či hydrodynamickým tlakem;

4. Namáhání vodní parou – pára na stavební konstrukci působí definovatelným tlakem;

5. Namáhání vodou v pevném skupenství – voda v pevném skupenství působí na stavební konstrukci ve formě ledu nebo sněhu – voda ve stavební konstrukci mění svoje skupenství z kapalného na pevné a opačně. 

bottom of page