top of page

VÝROBKY A MATERIÁLY PRO INŽENÝRSKÉ STAVBY

 • hydroizolační folie na bázi polyethylenu, PEHD FÓLIE

 • hydroizolační folie na bázi polyvinylchloridu PVC FÓLIE

 • bentonitové rohože a bentonitové geokompozity

 • asfaltové pásy

 • tkané geotextilie

 • protierozní sít

 • netkané geotextilie

 • georohože

 • výztužné geomříže a sítě

 • drenážní geokompozity

 • potrubní systémy PE

 • opravné malty pro sanaci vozovek a betonových konstrukcí

 • hydroizolační stěrky a tmely

bottom of page