top of page

ZAHRADNÍ JEZÍRKA

Přírodní zahradní jezírka jsou stále oblíbenějším doplňkem zahrad rodinných domů, ale i firemních areálů. Jsou ideálním spojením okrasných jezírek, které každé zahradě dodají výjimečný půvab, ale i prostor pro letní osvěžení.Funkce a princip

Princip údržby a čištění vody v zahradním jezírku je obdobný jako u známých a dnes již běžně používaných kořenových čistíren odpadních vod. Jezírko může být rozděleno do dvou částí – okrasné (čistící) a koupací.Pokud se rozhodneme i pro koupací část, měla  by tvořit polovinu plochy a objemu jezírka. Její velikost by měla být kolem 50 m2 a hloubka pro plavání minimálně 130cm.


Čisticí (regenerační) část by měla být hluboká přibližně 0,5m s pozvolným sklonem.

  • Dno vyplňuje filtrační materiál.

  • Na něj navrstvíme substrát, do kterého zasadíme rostliny zajišťující tzv. biologické čištění.

  • Do čisticího prostoru dostatečně výkonným čerpadlem přivádíme vodu z koupací části, kam se po pročištění opět vrací.

Pakliže bude jezírko využíváno ke koupání, nemělo by chybět čerpadlo pro přečerpání vody z jedné části do druhé, případně suplující potůček, aby voda byla neustále v pohybu.


Regenerační část musí být od koupací oddělena tak, aby se zabránilo odplavování filtračního materiálu a substrátu do koupací části .Velikost regenerační části je závislá jak na objemu vody v jezírku, tak na intenzitě jeho využívání, na množství a druhové skladbě čisticích rostlin i na výkonnosti a typu čerpadla.

Umístění jezírka

Přístup do jezírka by měl být pozvolný, dno by se mělo pouze mírně svažovat směrem ke středu jezírka, můžeme samozřejmě také postavit schůdky nebo malé molo.

Vodní plocha by měla dotvářet architekturu zahrady a současně plnit možnou funkci koupání. Proto je důležitý dostatek prostoru kolem jezírka, který může mít přírodní formu nebo ho lze upravit položením dlažby, dřeva či kamene.


Základní stavba

  • Po vykopání jámy pro jezírko je důležité zajistit jeho dokonalou nepropustnost a nainstalovat rozvody pro odsávání vody, její vedení do čisticí části i zpětný odvod do části koupací.

  • Odvod vody z koupací části by měl být zajištěn horním odtokem.

  • Přívod čisté vody z regenerační části by měl být veden tak, aby v celé koupací ploše jezírka stále mírně, ale rovnoměrně proudila voda, u hlubších nádrží alespoň do hloubky 2 m.

  • Pro snadnější obsluhu a údržbu jsou výhodnější čerpadla venkovní, kdy do jezírka instalujeme pouze přívodní a odvodní trubky či hadice a samotnou čerpací jednotku umístíme na břehu.


Hydroizolace

Jako hydroizolace pro stavbu jezírek se nejčastěji používá izolační folie na bázi termoplastu, v některých případech bentonitová rohož. Jednoznačně je vhodné použití kvalitního materiálu, který bude odborně instalován, včetně ochranných, filtračních vrstev a substrátu pro výsadbu rostlin.


Biologie jezírka

Provoz a čištění vody v zahradním jezírku je možný zajistit v základu dvěma způsoby, a to na bázi biologického a fyzikálně chemického čištění.

  • ·    Biologické metody jsou založené na čištění vody živými organismy – buď vhodnými bahenními a vodními rostlinami, nebo substráty na bázi kameniva a písku s čistícími mikroorganismy.

  • Fyzikálně chemické metody využívají různé umělé filtry a UV sterilizátory. Fyzikální a chemické filtry, pokud jsou využity, však tvoří pouze doplňkové čištění, hlavní funkci má vždy biologické čištění. Osvědčená je filtrační jednotka se skimmerem. V té je namísto pískových filtrů běžně používaných v bazénech speciální granulát a plavený štěrk. Společně zachytí organické nečistoty a spolu s mikroorganismy ve filtrační jednotce je přemění v anorganické, které poslouží jako hnojivo pro rostliny v mělké části biotopu.


Rostliny

Vodu mohou čistit jak rostliny vodní, které zachycují nečistoty celým povrchem těla, tak rostliny bahenní, které čistí vodu svými kořeny a oddenky. Rostliny z vody odčerpávají a absorbují nadbytečné živiny a škodliviny, které využijí pro svůj růst a omezují tak rozvoj nežádoucích řas a sinic, okysličují vodu a na jejich kořenech pak žijí bakterie a další mikroorganismy, které rovněž čistí vodu.

Určité druhy mají rychle se rozvíjející kořenový systém a živiny získávají přímo z vody. Mnohé proto nepotřebují žádné specifické podmínky a je možné je sázet přímo do propustného minerálního filtračního substrátu.

Důležité je, aby byl zajištěn stálý a dostatečný pohyb vody kolem kořenů.

Zpravidla se mělká část zpevňuje také ještě kačírkem napomáhajícím zakořenění vodních rostlin, nejčastěji orobince či rákosu. Některé biotopy však využívají hojně i kámen, například břidlici. Ta pak tvoří nejen dno a stěny, ale také okolí biotopu. Do vody se tak nedostanou nečistoty, což je velmi důležité.


Živočichové

Do mělkých částí jezírka se často nasazují malé rybky, jeseteři, sumci a kapři, ale i barevně atraktivní japonští kapři koi. Ostatní obyvatelé přírodních biotopů si do funkčního jezírka najdou cestu sami.Comments


bottom of page