top of page

IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU

Izolace proti vlhkosti pórovitého prostředí (zemní vlhkost) se navrhují tam, kde se nevyskytuje stékající nebo tlaková (ani zadržená) voda a okolní zemina je propustná.

Pro tuto oblast izolací jsou charakteristické nadzemní a nepodsklepené objekty v převážné míře typu průmyslových hal, dále objekty občanského a bytového charakteru a rodinné domy a jejich příslušenství.

Pro řešení izolací v této oblasti UNISOF® používá foliové izolační systémy na bázi HDPE, LDPE,

PVC a asfaltové pásy.

Hydroizolační souvrství musí být umístěno a provedeno tak, aby zabránilo v každém místě přenosu vlhkosti ze základové zeminy do obvodových konstrukcí chráněného objektu. Pro toto hydrofyzikální namáhání lze použít povlak z jedné vrstvy hydroizolační fólie o tloušťce 0,5 mm, ale pakliže se nejedná o dočasné stavby, doporučuje se minimální tloušťka fólie 0,75 mm. Fóliovou izolaci se doporučuje plnoplošně chránit technickou textilií ze syntetických vláken.Za předpokladu pevného podkladu mohou požadovanou hydroizolační účinnost zajistit pro tento typ namáhání i hydroizolační pásy kladené bez vodotěsného spoje se vzájemným přesahem minimálně 100 mm.

V případě asfaltových pásů postačují pro nenáročné aplikace typy s oxidovaným asfaltem, při požadavku na vyšší kvalitu, zejména odolnosti vůči tepelným vlivům a elasticitu, typy s SBS modifikovaným asfaltem.

Téměř ve všech případech řešení izolací staveb proti vlhkosti a radonu vyvstává i problém ochrany proti pronikání radonu z podloží.

Radon (chemická značka Rn) je inertní přírodní radioaktivní plyn bez barvy, chuti i zápachu. Je to  jeden z produktů uran-radiové rozpadové řady. Vzhledem k tomu, že uran se vyskytuje stopově ve všech horninách, je radon přítomen v různých koncentracích prakticky ve všech základových zeminách stavebních pozemků. Ze struktury hornin v podzákladí se radon neustále uvolňuje a proniká do vnějšího prostředí, anebo přilehlými (kontaktními) vodorovnými i svislými suterénními konstrukcemi stavby, do jejích vnitřních prostorů. Radon jako každý jiný plyn proniká dvojím způsobem:

a) difúzí kapilární strukturou stavebního materiálu

b) konvekcí spárami a trhlinami stavebních konstrukcí

Škodlivost dlouhodobého působení radonu na lidský organismus je známa již dlouho, ale teprve v posledních letech se stala tato skutečnost závažnou. Vzhledem k energetické krizi obvodové konstrukce staveb a všechny jejich prvky stále mohutní, stále více se utěsňují kvůli únikům tepla a pronikající radon má stále lepší podmínky k dlouhodobému hromadění, k stále vyšším koncentracím uvnitř staveb.

Návrh opatření proti radonu a dimenzování protiradonové izolace vychází z radonového průzkumu dané lokality.

UNISOF® v rámci své dodávky může zajistit i předkolaudační měření koncentrace radonu ve spolupráci s autorizovaným subjektem.

bottom of page